Buradasınız

Kurumsal

Başkanın Mesajı

Kıymetli internet kullanıcısı,  

Başkanlığımızca; 9 Merkez Müdürlüğü, 6 Bağımsız Vergi Dairesi Müdürlüğü ve 4 Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüğü (Malmüdürlüğü) ile mükelleflerimize hızlı, güler yüzlü hizmet vermekteyiz. Kamu harcamalarının en önemli finansman kaynağı olan vergi ve diğer gelirleri Anayasa ve vergi kanunları çerçevesinde mükellef haklarını gözeterek; Tarh, Tahakkuk, Tebliğ ve Tahsil etmekteyiz.

Başkanlığımızca kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek, toplumda vergi bilincinin oluşmasına katkı sağlamak, ekonomik gelişmeleri yakından takip edip, mükelleflerin gönüllü uyumunun arttırılmasını sağlayarak, kaliteli hizmet sunmak hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, mükelleflerimizi hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirip, toplumsal vergi bilincini arttırıp, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunup iletişim kanallarını açık tutmayı hedeflemekteyiz.

Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı olarak mükellef odaklı yaklaşım, etkin, verimli, sürekli ve kaliteli hizmetin devamlılığı konusunda yapacağımız çalışmalarda bize destek olan herkese teşekkür ederim.

Selahattin BAŞKAL 
Edirne Vergi Dairesi Başkanı

Türkçe