Buradasınız

İhale İlanları

İçerik:

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğünce  05.12.2017 tarihi saat 10.00 da açık arttırma ve peşin ödeme ile satışa çıkartılan 22 UA 941 plaka nolu araç ile 20.12.2017 tarihi saat 10.00 da aynı usülle satışa çıkarılan menkul malların ilanları ve resimleri ektedir :

İçerik 1:

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğünce  05.12.2017 tarihi saat 10.00 da açık arttırma ve peşin ödeme ile satışa çıkartılan 22 UA 941 plaka nolu araç ile 20.12.2017 tarihi saat 10.00 da aynı usülle satışa çıkarılan menkul malların ilanları ve resimleri ektedir :

İçerik 2:

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğünce  05.12.2017 tarihi saat 10.00 da açık arttırma ve peşin ödeme ile satışa çıkartılan 22 UA 941 plaka nolu araç ile 20.12.2017 tarihi saat 10.00 da aynı usülle satışa çıkarılan menkul malların ilanları ve resimleri ektedir :

İçerik:

14.11.2017 tarihine rastlayan SALI günü saat 14:30 da Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde açık arttırma usulü ve peşin para ile satışı yapılacak olan 22 FL 009 Plakalı 1998 Model Hyundai marka Kamyonetin ihale ilanı ektedir: 

İçerik 1:

14.11.2017 tarihine rastlayan SALI günü saat 14:30 da Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde açık arttırma usulü ve peşin para ile satışı yapılacak olan 22 FL 009 Plakalı 1998 Model Hyundai marka Kamyonetin ihale ilanı ektedir: 

İçerik 2:

14.11.2017 tarihine rastlayan SALI günü saat 14:30 da Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde açık arttırma usulü ve peşin para ile satışı yapılacak olan 22 FL 009 Plakalı 1998 Model Hyundai marka Kamyonetin ihale ilanı ektedir: 

İçerik:

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğünce 10.10.2017 ve 12.10 2017 tarihleri saat 14.30'da satışa çıkarılan menkul malların ilanları ektedir :

İçerik 1:

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğünce 10.10.2017 ve 12.10 2017 tarihleri saat 14.30'da satışa çıkarılan menkul malların ilanları ektedir :

İçerik 2:

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğünce 10.10.2017 ve 12.10 2017 tarihleri saat 14.30'da satışa çıkarılan menkul malların ilanları ektedir :

İçerik:

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğünce 20.09.2017 tarihi Çarşamba günü saat 10.00 da satışa çıkarılacak 22 AP 360 Plaka Nolu Renault Otomobilin Menkul Satış ilanı ektedir :

İçerik 1:

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğünce 20.09.2017 tarihi Çarşamba günü saat 10.00 da satışa çıkarılacak 22 AP 360 Plaka Nolu Renault Otomobilin Menkul Satış ilanı ektedir :

İçerik 2:

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğünce 20.09.2017 tarihi Çarşamba günü saat 10.00 da satışa çıkarılacak 22 AP 360 Plaka Nolu Renault Otomobilin Menkul Satış ilanı ektedir :

İçerik:

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğünce 08.08.2017 tarihi Salı günü saat 10.00 da satışa çıkarılacak 34 AAC 29 Plaka Nolu Isuzu Kamyonun Menkul Satış ilanı ile 15.08.2017 tarihi Salı günü saat 10.30 da satışa çıkarılacak 22 UK 007 Plaka Nolu Volkswagen Otomobilin Menkul Satış İlanı  ektedir :

İçerik 1:

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğünce 08.08.2017 tarihi Salı günü saat 10.00 da satışa çıkarılacak 34 AAC 29 Plaka Nolu Isuzu Kamyonun Menkul Satış ilanı ile 15.08.2017 tarihi Salı günü saat 10.30 da satışa çıkarılacak 22 UK 007 Plaka Nolu Volkswagen Otomobilin Menkul Satış İlanı  ektedir :

İçerik 2:

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğünce 08.08.2017 tarihi Salı günü saat 10.00 da satışa çıkarılacak 34 AAC 29 Plaka Nolu Isuzu Kamyonun Menkul Satış ilanı ile 15.08.2017 tarihi Salı günü saat 10.30 da satışa çıkarılacak 22 UK 007 Plaka Nolu Volkswagen Otomobilin Menkul Satış İlanı  ektedir :

İçerik:

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğünce 1 Ağustos 2017 tarihi Salı günü ve 3 Ağustos 2017 tarihi Perşembe günü toplam iki adet hacizli menkul mal satışa çıkarılmış olup; sözkonusu menkul malların ilanları ekte sunulmuştur : 

İçerik 1:

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğünce 1 Ağustos 2017 tarihi Salı günü ve 3 Ağustos 2017 tarihi Perşembe günü toplam iki adet hacizli menkul mal satışa çıkarılmış olup; sözkonusu menkul malların ilanları ekte sunulmuştur : 

İçerik 2:

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğünce 1 Ağustos 2017 tarihi Salı günü ve 3 Ağustos 2017 tarihi Perşembe günü toplam iki adet hacizli menkul mal satışa çıkarılmış olup; sözkonusu menkul malların ilanları ekte sunulmuştur : 

İçerik:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğü

                      10/05/2017

MENKUL MAL SATIŞ İLANI

Dairemize olan vergi borçlarından dolayı haczedilen ve aşağıda özellikleri belirtilen menkul malların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu’nun 84 ve 85 inci maddeleri gereğince 05/07/2017 tarihinde saat 10:00 ’de açık artırma ve peşin ödeme sureti ile aşağıda belirtilen adreste birinci satışı yapılacaktır.

6183 sayılı A.A.T.U.K’nun 84 üncü maddesi gereği birinci arttırmada haczedilen menkul malların tespit edilen rayiç bedelin % 75’inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmaz ise aynı Kanunun 87 nci maddesi gereği 12/07/2017 tarihinde saat 10:00 ’de aynı yerde ikinci açık artırma ve peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır.

İkinci artırmada malın tahmin edilen kıymetinin; satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının geçmesinin şart olduğu.

Yukarıda belirtilen gün ve saatlerde satışa çıkarılan menkul mallar satılamadığı takdirde ilgili Kanunun 87 nci maddesi gereğince 6(altı) ay içerisinde pazarlık usulü ve peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır.

6183 sayılı A.A.T.U.K’nun 86 ncı maddesi gereği alıcı malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur ve birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar %5 faiziyle alınır.

İkinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde, birinci ihale bedeli ve diğer zararlar %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesi gereğince alınması gereken araç muayene  ücreti ile varsa %5 fazla alıcıya aittir.

Araçla ilgili olarak, zorunlu mali sigorta poliçesi ve sigorta gözetim merkezinden herhangi  bir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır.

Araç üzerindeki şasi ve/veya motor seri numaraları ile araç tescil belgesi ve motorlu trafik belgesindeki şasi ve/veya motor seri numaraları birbirini tutmaması halinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 27 nci maddesine istinaden yayımlanan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 61 inci maddesine göre, tescile tabi araçlarda şasi ve/veya motor seri numaralarının zorunlu olup, araçların şasi ve/veya motor seri numaralarının bulunmaması, düşmüş veya tamir, tadil gibi nedenlerle silinmiş veya tahrip edilmiş olması veya çalınan bir araca ait şasi ve/veya motor seri numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin ve şasi ve/veya motorun orijinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum veya kuruluşlarca tespit ettirilmesi ve trafik tescil işlemlerinin yaptırılması ihale alıcısına aittir. 

                                                                                                

                                                               

SATIŞIN YAPILACAĞI YER                                                                                                         :

ERGENE YEDDİ EMİN OTOPARKI-UZUNKÖPRÜ

ARACIN BULUNDUĞU ADRES                                                                                                    :

ERGENE YEDDİ EMİN OTOPARKI-UZUNKÖPRÜ

MENKUL MALIN CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ                                                                                   :

Plakası                         :

34TY8682

Markası                :

FORD

Cinsi                            :

PANEL VAN (G.T.İ.P 87.03)

Tipi                        :

100 VAN KAMBI Y.CAMLI Ç.SIRA

Modeli                         :

2002

Motor No              :

1C72711

Rengi                           :

Şasi No                  :

NMOLXXDJVL1C72711

Muayyen Değeri         :         12.000,00 TL.

Hasar Durumu           :  FARLAR KIRIK-HAFİF HASARLI       

Anahtar / Ruhsat       :  ANAHTAR MEVCUT-RUHSAT YOK       

Not:- Her bir nüsha için % 0,569 Damga Vergisi ödenir.

       - % 18 KDV ve diğer giderler alıcıya aittir.

       - İhale öncesinden rayiç bedel üzerinden KDV tutarı kadar teminat istekliden alınır.

       - Alıcı aracı muhafaza altına alındığı otoparkta görerek ve bütün eksikleriyle kabul etmiştir.

        - Araca ilişkin bilgiler www.*vdb.gov.tr (Hacizli Araç Satışı)(*: O ilin adı) internet adresinden de             

          görülebilir.

ADRES : HALİSE HATUN M. HÜKÜMET KONAĞI kapı no:X UZUNKÖPRÜ EDİRNE

Telefon  : 2845133599-2845131814                                                                                         Faks : 2845131863

İçerik 1:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğü

                      10/05/2017

MENKUL MAL SATIŞ İLANI

Dairemize olan vergi borçlarından dolayı haczedilen ve aşağıda özellikleri belirtilen menkul malların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu’nun 84 ve 85 inci maddeleri gereğince 05/07/2017 tarihinde saat 10:00 ’de açık artırma ve peşin ödeme sureti ile aşağıda belirtilen adreste birinci satışı yapılacaktır.

6183 sayılı A.A.T.U.K’nun 84 üncü maddesi gereği birinci arttırmada haczedilen menkul malların tespit edilen rayiç bedelin % 75’inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmaz ise aynı Kanunun 87 nci maddesi gereği 12/07/2017 tarihinde saat 10:00 ’de aynı yerde ikinci açık artırma ve peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır.

İkinci artırmada malın tahmin edilen kıymetinin; satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının geçmesinin şart olduğu.

Yukarıda belirtilen gün ve saatlerde satışa çıkarılan menkul mallar satılamadığı takdirde ilgili Kanunun 87 nci maddesi gereğince 6(altı) ay içerisinde pazarlık usulü ve peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır.

6183 sayılı A.A.T.U.K’nun 86 ncı maddesi gereği alıcı malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur ve birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar %5 faiziyle alınır.

İkinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde, birinci ihale bedeli ve diğer zararlar %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesi gereğince alınması gereken araç muayene  ücreti ile varsa %5 fazla alıcıya aittir.

Araçla ilgili olarak, zorunlu mali sigorta poliçesi ve sigorta gözetim merkezinden herhangi  bir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır.

Araç üzerindeki şasi ve/veya motor seri numaraları ile araç tescil belgesi ve motorlu trafik belgesindeki şasi ve/veya motor seri numaraları birbirini tutmaması halinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 27 nci maddesine istinaden yayımlanan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 61 inci maddesine göre, tescile tabi araçlarda şasi ve/veya motor seri numaralarının zorunlu olup, araçların şasi ve/veya motor seri numaralarının bulunmaması, düşmüş veya tamir, tadil gibi nedenlerle silinmiş veya tahrip edilmiş olması veya çalınan bir araca ait şasi ve/veya motor seri numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin ve şasi ve/veya motorun orijinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum veya kuruluşlarca tespit ettirilmesi ve trafik tescil işlemlerinin yaptırılması ihale alıcısına aittir. 

                                                                                                

                                                               

SATIŞIN YAPILACAĞI YER                                                                                                         :

ERGENE YEDDİ EMİN OTOPARKI-UZUNKÖPRÜ

ARACIN BULUNDUĞU ADRES                                                                                                    :

ERGENE YEDDİ EMİN OTOPARKI-UZUNKÖPRÜ

MENKUL MALIN CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ                                                                                   :

Plakası                         :

34TY8682

Markası                :

FORD

Cinsi                            :

PANEL VAN (G.T.İ.P 87.03)

Tipi                        :

100 VAN KAMBI Y.CAMLI Ç.SIRA

Modeli                         :

2002

Motor No              :

1C72711

Rengi                           :

Şasi No                  :

NMOLXXDJVL1C72711

Muayyen Değeri         :         12.000,00 TL.

Hasar Durumu           :  FARLAR KIRIK-HAFİF HASARLI       

Anahtar / Ruhsat       :  ANAHTAR MEVCUT-RUHSAT YOK       

Not:- Her bir nüsha için % 0,569 Damga Vergisi ödenir.

       - % 18 KDV ve diğer giderler alıcıya aittir.

       - İhale öncesinden rayiç bedel üzerinden KDV tutarı kadar teminat istekliden alınır.

       - Alıcı aracı muhafaza altına alındığı otoparkta görerek ve bütün eksikleriyle kabul etmiştir.

        - Araca ilişkin bilgiler www.*vdb.gov.tr (Hacizli Araç Satışı)(*: O ilin adı) internet adresinden de             

          görülebilir.

ADRES : HALİSE HATUN M. HÜKÜMET KONAĞI kapı no:X UZUNKÖPRÜ EDİRNE

Telefon  : 2845133599-2845131814                                                                                         Faks : 2845131863

İçerik 2:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğü

                      10/05/2017

MENKUL MAL SATIŞ İLANI

Dairemize olan vergi borçlarından dolayı haczedilen ve aşağıda özellikleri belirtilen menkul malların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu’nun 84 ve 85 inci maddeleri gereğince 05/07/2017 tarihinde saat 10:00 ’de açık artırma ve peşin ödeme sureti ile aşağıda belirtilen adreste birinci satışı yapılacaktır.

6183 sayılı A.A.T.U.K’nun 84 üncü maddesi gereği birinci arttırmada haczedilen menkul malların tespit edilen rayiç bedelin % 75’inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmaz ise aynı Kanunun 87 nci maddesi gereği 12/07/2017 tarihinde saat 10:00 ’de aynı yerde ikinci açık artırma ve peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır.

İkinci artırmada malın tahmin edilen kıymetinin; satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının geçmesinin şart olduğu.

Yukarıda belirtilen gün ve saatlerde satışa çıkarılan menkul mallar satılamadığı takdirde ilgili Kanunun 87 nci maddesi gereğince 6(altı) ay içerisinde pazarlık usulü ve peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır.

6183 sayılı A.A.T.U.K’nun 86 ncı maddesi gereği alıcı malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur ve birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar %5 faiziyle alınır.

İkinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde, birinci ihale bedeli ve diğer zararlar %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesi gereğince alınması gereken araç muayene  ücreti ile varsa %5 fazla alıcıya aittir.

Araçla ilgili olarak, zorunlu mali sigorta poliçesi ve sigorta gözetim merkezinden herhangi  bir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır.

Araç üzerindeki şasi ve/veya motor seri numaraları ile araç tescil belgesi ve motorlu trafik belgesindeki şasi ve/veya motor seri numaraları birbirini tutmaması halinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 27 nci maddesine istinaden yayımlanan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 61 inci maddesine göre, tescile tabi araçlarda şasi ve/veya motor seri numaralarının zorunlu olup, araçların şasi ve/veya motor seri numaralarının bulunmaması, düşmüş veya tamir, tadil gibi nedenlerle silinmiş veya tahrip edilmiş olması veya çalınan bir araca ait şasi ve/veya motor seri numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin ve şasi ve/veya motorun orijinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum veya kuruluşlarca tespit ettirilmesi ve trafik tescil işlemlerinin yaptırılması ihale alıcısına aittir. 

                                                                                                

                                                               

SATIŞIN YAPILACAĞI YER                                                                                                         :

ERGENE YEDDİ EMİN OTOPARKI-UZUNKÖPRÜ

ARACIN BULUNDUĞU ADRES                                                                                                    :

ERGENE YEDDİ EMİN OTOPARKI-UZUNKÖPRÜ

MENKUL MALIN CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ                                                                                   :

Plakası                         :

34TY8682

Markası                :

FORD

Cinsi                            :

PANEL VAN (G.T.İ.P 87.03)

Tipi                        :

100 VAN KAMBI Y.CAMLI Ç.SIRA

Modeli                         :

2002

Motor No              :

1C72711

Rengi                           :

Şasi No                  :

NMOLXXDJVL1C72711

Muayyen Değeri         :         12.000,00 TL.

Hasar Durumu           :  FARLAR KIRIK-HAFİF HASARLI       

Anahtar / Ruhsat       :  ANAHTAR MEVCUT-RUHSAT YOK       

Not:- Her bir nüsha için % 0,569 Damga Vergisi ödenir.

       - % 18 KDV ve diğer giderler alıcıya aittir.

       - İhale öncesinden rayiç bedel üzerinden KDV tutarı kadar teminat istekliden alınır.

       - Alıcı aracı muhafaza altına alındığı otoparkta görerek ve bütün eksikleriyle kabul etmiştir.

        - Araca ilişkin bilgiler www.*vdb.gov.tr (Hacizli Araç Satışı)(*: O ilin adı) internet adresinden de             

          görülebilir.

ADRES : HALİSE HATUN M. HÜKÜMET KONAĞI kapı no:X UZUNKÖPRÜ EDİRNE

Telefon  : 2845133599-2845131814                                                                                         Faks : 2845131863

İçerik:

İpsala Vergi Dairesi Müdürlüğünce 09.05.2017 Çarşamba günü saat 10.00'da satışa çıkarılan 59 YD 721 plakalı IVECO marka kamyonetin satış ilanı ekte sunulmuştur :

İçerik 1:

İpsala Vergi Dairesi Müdürlüğünce 09.05.2017 Çarşamba günü saat 10.00'da satışa çıkarılan 59 YD 721 plakalı IVECO marka kamyonetin satış ilanı ekte sunulmuştur :

İçerik 2:

İpsala Vergi Dairesi Müdürlüğünce 09.05.2017 Çarşamba günü saat 10.00'da satışa çıkarılan 59 YD 721 plakalı IVECO marka kamyonetin satış ilanı ekte sunulmuştur :

İçerik:

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğünce Mayıs ayında satışa çıkarılan Gayrimenkul malların ilanı

İçerik 1:

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğünce Mayıs ayında satışa çıkarılan Gayrimenkul malların ilanı

İçerik 2:

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğünce Mayıs ayında satışa çıkarılan Gayrimenkul malların ilanı

İçerik:

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğünce Nisan ayında satışa çıkarılan menkul malların ilanı:

İçerik 1:

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğünce Nisan ayında satışa çıkarılan menkul malların ilanı:

İçerik 2:

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğünce Nisan ayında satışa çıkarılan menkul malların ilanı:

Sayfalar